Kaj se maja dogaja v panju?

IMG_8986Mesec maj je za čebelarja eden izmed najbolj zanimivih mesecev v čebelarskem letu. Ta mesec pridejo čebelje družine na svoj vrhunec razvoja. Matica vsak dan zaleže dva do tri tisoč jajčec…


Mesec maj je za čebelarja eden izmed najbolj zanimivih mesecev v čebelarskem letu. Ta mesec pridejo čebelje družine na svoj vrhunec razvoja. Matica vsak dan zaleže dva do tri tisoč jajčec iz katerih se po 21 dneh izvalijo čebele. Kar pomeni, da lahko število čebel v panju naraste tudi na 70.000 osebkov. Naloga čebelarja je, da čebelam zagotavlja dovolj prostora v panju. Le tako bodo imele čebele dovolj prostora za širjenje gnezda in za nabiranje novega medu. Ob spomladanski paši pa čebele izredno lepo gradijo novo satje. Čebelar z dodajanjem praznih satnikov zagotovi, da imajo čebele ves čas dovolj prostora za gradnjo čudovitega satja. To je sprva povsem bele barve, kasneje, ko čebele vanj nanesejo med, cvetni prah ali matica to satje zaleže, pa postane temnejše barve.
IMG_8986
Maj je za čebeljo družino zelo pomemben mesec, ki ga ob zagotovljenih pogojih izkoristijo za rojenje. To je naravni način razmnoževanja čebeljih družin. Pri tem iz panja izleti del čebel s staro matico in si poišče novo bivališče v naravi. Roji so prava tovarna za izdelavo novega satja, saj si na tak način v zelo kratkem času pripravijo svoje novo prebivališče. Kar s pridom uporabimo tudi čebelarji. S tem, ko ogrebemo in vsadimo roj v nov panj, dobimo novo družino, ki začne, polna delavnega zagona, razveseljevat čebelarja. V »starem« panju ostane druga polovica čebel in matičniki. Matičnik je posebna celica iz katere se izvali mlada matica. Praviloma ob izvalitvi mladih matic iz panja uide še en roj, ki pa je številčno precej slabši kot prvi.

Slika_004

Ta mesec se čebelarju obeta prvo točenje v čebelarski sezoni. Maja predstavlja glavno pašo v večjem delu Slovenije ti. travniška paša. Na Primorskem, Prekmurju in na ravninskem delu Dolenjske, ter v Posavju pa je glavna akacijeva paša, ki velja za najbolj izdatno. V delih poraslih s smreko pa lahko maja dobro zamedi tudi smreka.